Uczestnicy wzajemnie oceniają swoje wystąpienia oraz pełnione funkcje. Cały cykl daje możliwość przećwiczenia efektywnego organizowania prezentacji, prowadzenia zebrań czy oceniania, wykorzystywania mowy ciała oraz głosu do przekazywania informacji, doboru słów i rekwizytów, a także przekonywania i inspirowania innych.

W każdym spotkaniu biorą aktywny udział wszyscy uczestnicy. Na koniec każdego spotkania, część osób otrzymuje zadania, które muszą zrealizować na następne spotkanie, tj.:

· Przygotować i omówić dowolny temat związany z pracą trenera.

· Przygotować i przeprowadzić ćwiczenie, które może być wykorzystane podczas szkolenia.

· Przygotować pytania i poprowadzić dyskusję.

Zachowana jest pewna struktura spotkań:

spotkania

Sesja wprowadzająca

rozpoczęcie prezentacji

Wiem, że nie mogę nauczyć nikogo niczego. Mogę jedynie zapewnić warunki, w których można się nauczyć.

Carl R. Rogers

Początek spotkania, tak samo jak początek szkolenia ma bardzo duże znaczenie dla przebiegu całego programu.

Uczestnicy w tym momencie weryfikują swoje oczekiwania oraz wytwarza się specyficzny klimat, który ma wywołać wśród uczestników pozytywne nastawienie wobec samego kursu, trenera i grupy.

Sztuką jest nawiązać dobry kontakt z uczestnikami, po to aby zdobyć zaufanie, które będzie procentowało podczas całego spotkania.

W tej części, każdy kto będzie pełnił rolę prowadzącego nabędzie nowe umiejętności, takie jak:

 • Jak się przedstawić?
 • Jak wywrzeć dobre wrażenie?
 • Jak rozpocząć pracę z grupą?
 • Jak wprowadzić tematykę szkolenia?
 • Jak zwierać kontrakt z grupą?

Sesja teoretyczna. Wykład

wykład

Jeżeli chcesz się czegoś nauczyć, spróbuj wyjaśnić to komuś innemu. Nikt nie uczy się tyle, ile nauczyciel.

Anonim.

Podzielona na dwie części:

 • Kompetencje trenerskie – realizowane zgodnie  z przyjętym harmonogramem.
 • Dowolny temat – każdy z uczestników będzie mógł przedstawić dowolny temat.

Zgodnie z zasadą „uczymy się najwięcej, ucząc innych”.

Jaki jest cel:

– wykład pomaga zaznajomić uczących się z informacjami, poszerzać ich wiedzę.

A ponieważ jest to najtrudniejsza część szkolenia, wymaga ona  dużych umiejętności po stronie trenera.  W tej części nauczysz się:

W jaki sposób przygotowywać wykład?

Jak nakłonić ludzi do słuchania?

Jak sprawić, by treść wykładu została zapamiętana?

Jak podtrzymywać koncentrację  u słuchaczy?

Jak dopasować tempo przekazu, aby otrzymać lepszy efekt?

Jak opracować dobrą prezentację?

Warsztat trenerski

Szkolenie

Powiedz mi – a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi zrobić – a zrozumiem.

Konfucjusz

Tutaj również są dwie części:

 • Związana z kompetencjami trenerskimi – realizowane tak samo jak część wykładowa, zgodnie z przyjętym harmonogramem.
 • Dowolne ćwiczenie. Każdy z Was będzie  miał możliwość wypróbowania dowolnego  ćwiczenia. Być może chcecie przeprowadzić  jakieś szkolenie, a nie jesteście pewni jak  zadziała dane ćwiczenie.

W tym czasie osoba prowadząca ma do dyspozycji wiele metod, między innymi:

 • Działania z grupą.
 • Odgrywanie ról.
 • Studium przypadku.
 • Gry i symulacje.
 • Burze mózgów.
 • Praca z kamerą.

Sesja ewaluacyjna

ocena

Na błędach człowiek uczy się rozumu.

Hezjod

Czy możemy poznać samych siebie nie usłyszawszy, co inni o nas myślą?

Jonathan Carroll

Sesja ewaluacyjna jest stworzona po to, aby rozwijać między innymi umiejętności aktywnego słuchania oraz dawania informacji zwrotnych. Dodatkowo ta część to niebywała okazja, aby otrzymać od innych wskazówki, dzięki którym możemy udoskonalać nasz warsztat trenerski.

Na każde spotkanie będą przydzielane role:

 • Oceniającego mowę ciała
 • Oceniającego całe spotkanie

Oprócz tych osób, każdy uczestnik będzie mógł w tej części wypowiedzieć się na temat całego spotkania oraz udzielić informacji zwrotnej poszczególnym osobom.

Dyskusja

dyskusja

Właściwością człowieka jest błądzić, głupiego – w błędzie trwać.

Cyceron

Dyskusja jest bardzo popularną i  skuteczną techniką uczenia się  angażującą większość uczestników.

Zalety:

 • W grupie wytwarza się gotowość do dzielenia się poglądami i  informacjami. W grupach zgłasza się i omawia różne pomysły.
 • Wymiana poglądów między  członkami grupy pomaga w  słuchaniu i uczeniu się, dzięki  czemu więcej i lepiej rozumieją.
 • Dyskusja stymuluje myślenie, rozwija przystosowanie społeczne uczestników oraz pomaga zmienić nastawienie.

Cele prowadzenia dyskusji:

 • Dzielenie się wiedzą na dany  temat.
 • Przedstawienie nowych  pomysłów.
 • Umożliwienie uczestnikom  wyciągania indywidualnych  wniosków oraz sprawdzania ich  poprawności.
 • Poszukiwanie rozwiązań  problemów.
 • Podejmowanie decyzji.
 • Określanie, ocena i zalecanie  pewnych postaw i zachowań.
 • Zawiązanie relacji między  członkami grupy.
 • Zachęcanie uczestników  (zwłaszcza małomównych) do  wyrażania poglądów.
 • Wpływanie na indywidualne i  grupowe postawy uczestników.

 • Rozwijanie umiejętności kontrolowania swoich emocji.
 • Rozwijanie sprawności komunikowania się z innymi.

Pytania i odpowiedzi

pytania

Ważne jest by nigdy nie przestać pytać. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Wystarczy więc, jeśli spróbujemy zrozumieć choć trochę tej tajemnicy każdego dnia. Nigdy nie trać świętej ciekawości. Kto nie potrafi pytać nie potrafi żyć.

Większość nauczycieli traci czas na zadawanie pytań, które mają ujawnić to, czego uczeń nie umie, podczas gdy nauczyciel z prawdziwego zdarzenia stara się za pomocą pytań ujawnić to, co uczeń umie lub czego jest zdolny się nauczyć.

Albert Einstein

W pracy trenera często się zdarza, że  z sali padają pytania.  Sesja ta  przygotowuje prowadzących na tę okazję.

Trenerzy uczą się zarówno zadawać jak  i odpowiadać na pytania uczestników.

Pytania zadają wszyscy uczestnicy i  skierowane są głównie do osób, które w danym  dniu brały udział w wystąpieniu.

Zamknięcie

owacje

Czasem jasność pojawia się dopiero na szarym końcu.

Władysław Grzeszczyk

Jest to moment, w którym to prowadzący spotkanie, podsumowuje całość.

Trzy kroki do doskonałości…