Tag

UE

Czego oczekują polscy studenci?

By | Artykuły | No Comments

Autor: Jakub Jański, Specjalista Employer Branding, Universum Polska

Studenci nie obawiają się aż tak kryzysu; wynika z badania – w którym wzięło udział aż 14 317 studentów najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Czy kryzys jest dla nich szansą? Na to pytanie będą musieli odpowiedzieć sobie nie tylko sami ankietowani, ale przede wszystkim pracodawcy, których studenci uznali za idealnych w najnowszym rankingu Universum.

11 maja po raz trzeci ogłoszono wyniki badania przeprowadzonego w ciągu czterech miesięcy (październik 2008-styczeń 2009) oraz zaprezentowano ranking Idealny Pracodawca – listę najlepszych pracodawców w Polsce wskazanych przez studentów wszystkich kierunków studiów, które podzielono na siedem kategorii: Inżynieria, IT, Biznes, Nauki Humanistyczne, Prawo, Nauki Ścisłe oraz Medycyna i Farmacja. Dodatkowo, pracodawcy odebrali także wyróżnienie – Lider Branży; tytuł nadawany przez studentów liderom specyficznych branż na rynku pracy.

Metodologia

Badanie, które rozpoczęto na ok. 50 uczelniach wyższych w całej Polsce, trwało cztery miesiące i zostało zakończone w styczniu br. W badaniu wzięło udział prawie 15 tys. studentów wszystkich roczników (średnia wieku to 22 lata). Większość respondentów (95%) wypełniało ankietę drogą elektroniczną, pozostałe 5% natomiast wypełniło ją metodą tradycyjną (ankieta papierowa). Przebieg badania był koordynowany przez oddział badawczy Universum Polska przy współpracy z biurami karier oraz promocji uczelni wyższych.

Badania

Na podstawie przeprowadzonej ankiety zespół badawczy Universum – globalnego lidera w Employer Branding przygotowuje ranking Idealny Pracodawca, który stanowi odzwierciedlenie kilku wartości, składających się na globalny wizerunek pracodawcy w oczach potencjalnych pracowników. Podstawowe zagadnienia, które ukrywają się za modelem Idealnego Pracodawcy, to m.in. kultura organizacji, charakterystyka pracy, etyczne standardy, prestiż, CSR, dynamika i rozwój. Z badania wynika, iż studenci uważnie obserwują markę, miejsce pracy, wynagrodzenie, a także samych pracowników swojego przyszłego pracodawcy. Te cztery dominujące cechy przekładają się bezpośrednio na atrakcyjność pracodawcy na rynku, a więc na wysoką jakość Employer Branding.

Bez zmian, czyli kim są polscy studenci?

Na tle innych krajów Unii Europejskiej polscy studenci wyróżniają się tym, że nadal pragną zostać w przyszłości ekspertami w danej dziedzinie. Aż 66% z nich wskazało ten czynnik za najważniejszy cel zawodowy. W Wielkiej Brytanii tylko co piąty student wskazał ten cel zawodowy za najważniejszy. Również młodzi profesjonaliści w Polsce dążą do zdobycia tytułu eksperta (61% z nich), co świadczy o tym, że zdobywanie wiedzy w danej branży ma ogromne znaczenie w przestrzeni zawodowej. Studenci oraz młodzi profesjonaliści w Polsce, w odróżnieniu do swoich kolegów w innych krajach Unii Europejskiej, równowagę pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym stawiają dopiero na drugim a nie pierwszym miejscu (58% studentów w Niemczech oraz Wielkiej Brytanii uważa ideę work/life balance za najważniejszy cel zawodowy). Polscy studenci bardziej boją się wyzwań (tylko 34% oczekuje ich w swoim idealnym miejscu pracy) – prawie co drugi ankietowany poszukuje stabilizacji w miejscu pracy; to mniej niż w Niemczech (39%) oraz w Wielkiej Brytanii (41%). W stosunku do 2008 r. nie zauważono jednakże znaczących zmian. Prawdopodobnie na te wyniki miał wiek badanych (średnia 22 lata), którzy studia skończą dopiero w 2010 roku. Nie można więc stwierdzić, czy widmo kryzysu ma bezpośredni wpływ na wzrost wartości, jaką jest stabilizacja w danym miejscu pracy.

Mój Idealny Pracodawca to…

Plany płacowe polskich studentów zyskują na znaczeniu. W 2008 roku 47% studentów poszukiwało w miejscu pracy dobrych perspektyw na wysokie zarobki w przyszłości. W 2009 roku dobre wynagrodzenie w przyszłości ma jeszcze większe znaczenie przy definiowaniu idealnej pracy – tak uważa 54% polskich studentów. Polscy studenci nadal stawiają na jasno określoną ścieżkę zawodową oraz dofinansowanie edukacji, co bezpośrednio łączy się ze zdobyciem tytułu eksperta. Na najwyższe zarobki w przyszłości liczą studenci kierunków inżynieryjnych oraz IT, którzy także oczekują najwyższych realnych płac – 3 807 zł brutto w pierwszym roku pracy.

Czy płeć ma znaczenie?

W badaniu Polish Student Survey 2009 wzięło udział 9 138 studentek oraz 5 157 studentów. Kobiety zazwyczaj chcą pracować w „miękkich branżach” – przede wszystkim w marketingu, reklamie i sektorze publicznym. Jednakże aż 25% studiujących kobiet chciałoby pracować w przyszłości w dziale R&D – w którym istotne są umiejętności twarde, m.in. znajomość linii produkcyjnych lub danej technologii IT. To sygnał, iż programy promujące politechniki (w tym „twarde” kierunki studiów) są skuteczne (np. kampania „Kobiety na politechniki”). Warto podkreślić, iż pomimo tego, że studentki kładą większy nacisk na stabilizację (49% wskazań), podobnie jak ich koledzy niechętnie podejmują wyzwania w miejscu pracy; tylko dla 33% kobiet i 34% mężczyzn jest to poszukiwana wartość. Różnice zacierają się również w podejściu do najważniejszego z celów zawodowych – rozwoju i szkoleń, tylko o 3 punkty procentowe mniej studentek chciałoby zostać ekspertem w danej dziedzinie. Płeć warunkuje również wysokość wynagrodzenia – studentki liczą na niższą płacę (3 198 zł brutto) niż studenci (3 827 zł brutto). To dowód, że studentki same zaniżają swoje umiejętności, których miernikiem w przestrzeni zawodowej są pieniądze przy realnej ocenie sytuacji młodych profesjonalistek (niższe realne płace/niżej zajmowane stanowiska w strukturach personalnych przedsiębiorstw).

Jak dotrzeć do odbiorców?

Marka pracodawcy w dzisiejszych czasach zyskuje na znaczeniu. Zarządzanie talentami wewnątrz firmy oraz pozyskiwanie dobrych studentów świadczy o konkurencyjności całego przedsiębiorstwa. Dlatego dobrze opracowana strategia komunikacyjna stanowi podstawę sukcesu wizerunku pracodawcy. Powodzeniem cieszą się przede wszystkim strony internetowe firm (zakładki „Kariera”), reklamy internetowe na stronach rekrutacyjnych, reklamy w mediach drukowanych. Studenci jednakże oczekują także większych inwestycji w wizerunek pracodawcy. Aż 33% studentek oraz 27% studentów wskazało na ciekawe programy stażowe (najważniejsza preferowana „wizytówka” pracodawcy) oraz targi pracy (prawie jedna czwarta ankietowanych). Internet to jednakże potęga, w którą warto inwestować wizerunkowo. 34% studentów wskazało to źródło jako najlepszy preferowany kanał komunikacyjny student – pracodawca.

Źródło:

Idealnypracodawca.pl

Kobiety Biznesu dostaną obiecane wsparcie

By | Szczecin, Wiadomości | No Comments

Przedsiębiorcy, którzy czekają na unijne pieniądze, by na dobre ruszyć z biznesem, wkrótce powinni dostać obiecane dofinansowanie.

Chodzi o szkolenia dla przedsiębiorców zorganizowane m.in. przez Uniwersytet Szczeciński (pisaliśmy o tym w piątek). Uczelnia nie tylko przeprowadziła za unijne pieniądze program „Kobieta Biznesu”, ale też miała przekazać uczestnikom kursu pieniądze z UE na rozruszanie działalności. Czyli np. na zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. Ale pieniędzy nie ma. Osoby, które w ramach unijnych projektów pozakładały własne firmy, ponoszą więc koszty ich utrzymania, a nie mają przychodów. O swoich problemach „Gazetę” zaalarmowały panie z programu „Kobieta Biznesu”. Niektóre z nich działają od połowy września, płacą za wynajem biur i ZUS i czekają. Twierdzą, że są w gorszej sytuacji finansowej niż przed rozpoczęciem działalności, bowiem mają same koszty i straty.

Czytaj więcej:

Źródło: Gazeta Wyborcza Szczecin

Wiadomości – Wydatki w ramach perspektywy 2007-2013

By | Wiadomości | No Comments

14.12. Warszawa (PAP) – Wartość wydatków beneficjentów, od początku uruchomienia programów perspektywy finansowej 2007-2013 do 13 grudnia tego roku, wyniosła 18,6 mld zł, a w części dofinansowania UE 14,1 mld zł – podało w poniedziałek na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Od początku uruchomienia programów do 13 grudnia 2009 r. złożono 98,3 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 228,9 mld zł.

W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 24.597 umów o dofinansowanie na kwotę 93 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowania w części UE 65,5 mld zł, co stanowi 24 proc. alokacji na lata 2007-2013. (PAP)