Informacje o szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do osób, które w różnych konfiguracjach zarządzają zespołami ludzkimi. Od których kompetencji w tym zakresie zależy skuteczność podejmowanych działań i realizacja celów. Skupimy się na poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących następujących kwestii:

 

 •  lider, kierownik, przywódca, szef…
 •  czym jest zarządzanie, kierowanie…
 •  wykorzystanie efektu synergicznego w zarządzaniu
 •  dobór stylu zarządzania do sytuacji (poziomu rozwoju chęci i kompetencji)
 •  spychologia i delegowanie uprawnień…

 

Cel szkolenia

 

Każdy z uczestników szkolenia pozna techniki prowadzenia dobrej prezentacji, autoprezentacji, radzenia sobie ze stresem, nauczy się oddziaływać na audytorium. Pozna umiejętność planowania, organizowania efektywnych prezentacji, udoskonali umiejętność pracy ze słuchaczami spotkania, pozna metody tworzenia materiałów wspomagających prezentację.

 

Program

1. Określenie celów i zakresu prezentacji z uwzględnieniem grupy
odbiorców.
2. Czynniki zapewniające uwagę i zrozumienie.
3. Metody oddziaływania i wpływania na odbiorców.
4. Retoryka i techniki argumentacji
5. Sztuka prowadzenie dyskusji -zadawanie pytań i słuchanie
podczas prezentacji.
6. Autoprezentacja – budowanie i wykorzystanie wizerunku.
7. Radzenie sobie w trudnych sytuacjach.
8. Mowa ciała (komunikowanie werbalne, niewerbalne,
emocjonalne).
9. Proces przygotowania zebrania, wystąpienia.
10.Struktura prezentacji:
– kluczowe etapy,
– zasady konstruowania prezentacji,
– grupy odbiorców,
– charakterystyka odbiorcy,
– analiza potrzeb słuchaczy.
11.Tworzenie materiałów wspomagających prezentację.
12. Elementy etykiety biznesu.

Metodologia

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach maksymalnie 12 – 14 osobowych.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody aktywizujące:

Krótki wykład, ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, scenki.

ARArtur Rak

Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.

Więcej…

 

 

Co zawiera cena?

 • Indywidualne konsultacje po szkoleniu.
 • Lunch.
 • Przerwy kawowe.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat.
 • Raport po szkoleniu.

masz pytania