Szkolenie adresowane jest do osób, które w różnych konfiguracjach zarządzają zespołami ludzkimi. Od których kompetencji w tym zakresie zależy skuteczność podejmowanych działań i realizacja celów. Skupimy się na poszukiwaniu odpowiedzi dotyczących następujących kwestii:

 

 •  lider, kierownik, przywódca, szef…
 •  czym jest zarządzanie, kierowanie…
 •  wykorzystanie efektu synergicznego w zarządzaniu
 •  dobór stylu zarządzania do sytuacji (poziomu rozwoju chęci i kompetencji)
 •  spychologia i delegowanie uprawnień…

Po szkoleniu uczestnik będzie:

 • wiedział jaka jest różnica między szefem a przywódcą,
 • potrafił wskazać zachowania ukierunkowane zadaniowo i relacyjnie,
 • znał cechy czterech stylów zarządzania sytuacyjnego,
 • potrafił dopasować odpowiedni styl zarządzania do stopnia rozwoju pracownika,
 • potrafił aktywnie słuchać, wykorzystując odpowiednie narzędzia wspierające aktywne słuchanie,
 • potrafił dobrać odpowiedni styl zarządzania do aktualnej sytuacji,
 • znał swój preferowany styl zarządzania (autoanaliza) i potrafił wskazać na swoje drogi rozwoju w tym zakresie.

 

Charakterystyka zarządzania:

 • Szef a przywódca,
 • kim jest?
 • jakie są jego cechy?
 • typowe zachowania,
 • idealny przywódca to…

Efekt synergiczny w zarządzaniu – wykorzystanie energii i potencjału zespołu.

Zachowania zadaniowe i relacyjne:

 • przykłady zachowań zadaniowych i relacyjnych,
 • wykluczanie się czy uzupełnianie,
 • preferowany styl,
 • cztery style zarządzania – charakterystyka.

Podstawowe style zarządzania sytuacyjnego – charakterystyka:

 • instruowanie,
 • konsultowanie,
 • motywowanie,
 • delegowanie.

Kompetencje i chęci jako wskaźniki warunkujące zdolność do wykonania zdania:

 • analiza rozwoju pracownika,
 • dostosowanie stylu zarządzania do stopnia rozwoju pracownika – przywództwo sytuacyjne.

Umiejętność aktywnego słuchania jako element wspierający skuteczne przywództwo:

 • podsumowanie,
 • klaryfikacja,
 • parafraza,
 • odzwierciedlanie.

Jaki styl zarządzania wybrać w momencie transformacji, presji czasu, pracy rutynowej?

Autoanaliza preferowanego stylu zarządzania – możliwości i pułapki.

Przykłady „dobrej praktyki” – wymiana doświadczeń.

Najczęstsze błędy popełniane podczas wyboru stylu zarządzania – jak sobie z nimi radzić?

 

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach maksymalnie 12 – 14 osobowych.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody aktywizujące:

Krótki wykład, ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, scenki.

 

Trener

ARArtur Rak

Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.

Więcej…

 

Co zawiera cena?

 • Indywidualne konsultacje po szkoleniu.
 • Lunch.
 • Przerwy kawowe.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat.
 • Raport po szkoleniu.

masz pytania