Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych

 

Cel szkolenia

doskonalenie umiejętności lepszego rozumienia siebie i innych
* wzmocnienie pewności siebie
* rozwijanie elastycznej i otwartej komunikacji
* doskonalenie umiejętności radzenia sobie z napięciami i rozwiązywaniem konfliktów
* budowanie więzi z współpracownikami bez uległości i agresji
* kształcenie podejścia zadaniowego w kontaktach zawodowych
* wzrost samomotywacji , zaangażowania i kreatywności

Program

I. WEWNĘTRZNE MOŻLIWOŚCI UŁATWIAJĄCYCH LUB UTRUDNIAJĄCYCH ROZWÓJ OSOBISTY
1.Inteligencja emocjonalna – gwarancją zaufania do siebie samego
2.Cztery najważniejsze zasady budowania pewności siebie:
– umiejętność korzystania ze zdolności
– odkrywanie swojej wewnętrznej oryginalności
– praca – co dalej?
– dążenie do doskonałości
3. Ćwiczenia pomagające budować pewność siebie
– praca nad swoimi myślami
– nowy obraz własnej osoby
– uwolnienie od cudzych oczekiwań jako droga do niezależności
– pokonywanie postaw nie sprzyjających pewności siebie
– nieporozumienia wokół ludzkiego ciała
– niezasłużone poczucie winy
– znaczenie przyjaźni
– pewność siebie bez samouwielbienia

II. BUDOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ.
1.Budowanie postawy asertywnej.
2.Jak się uczyć zachowań asertywnych.
3.Ćwiczenia zwiększające możliwości w zakresie realizacji zachowań asertywnych:
* asertywna odmowa * asertywna konfrontacja przekonań * asertywne reagowanie na krytykę * obrona przed atakiem werbalnym *obrona przed powtarzającymi się zachowaniami inwazyjnymi * asertywne wyrażanie oczekiwań * asertywne wyrażanie krytyki i pochwał

III. KONSTRUKTYWNA KOMUNIKACJA WERBALNA.
1. Słuchanie reaktywne.
2. Budowanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
3. Wybrane techniki przełamywania nieufności słuchacza.
4 Ćwiczenia pogłębiające umiejętności komunikacyjne:
* rola słuchania w pozyskiwaniu życzliwości słuchacza : aktywne słuchanie
użyteczne procedury słowne ,zjawisko „pierwszeństwa” i efekt „świeżości” w przekazywaniu informacji
* efektywny nadawca komunikatu
*odbiorca informacji i jego rola w procesie porozumiewania się : argumenty centralne, argumenty peryferyjne
5. Jak reagować na przykładowe reakcje słuchacza: lekceważenie rozmówcy, brak zainteresowania przekazywaną informacją, złą opinią na temat firmy lub osoby?.

IV. KONFLIKT INTERPERSONALNY I SPOSOBY JEGO ROZWIĄZANIA
1.Istota konfliktu.

2.Tradycyjne sposoby rozwiązywania konfliktów.

3.Gotowe techniki efektywnego rozwiązywania konfliktów.

4.Ćwiczenia: odwlekanie, ignorowanie, deprecjonowanie, kompromis.

V. POJĘCIE STRESU I MECHANIZM POJAWIANIA SIĘ REAKCJI STRESOWYCH.
1.Źródła stresu.
2.Objawy zewnętrzne i ich rola w podejmowaniu decyzji.
3. Rola mechanizmów obronnych w skutecznym radzeniu sobie ze stresem.
4.Ćwiczenia redukujące stres: pogoń za czasem, potęga i władza, komunikacja, szok reklamowy.

 

Metodologia

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach maksymalnie 12 – 14 osobowych.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody aktywizujące:

Krótki wykład, ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, scenki.

Trener

ARArtur Rak

Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.

Więcej…

 

Co zawiera cena?

  • Indywidualne konsultacje po szkoleniu.
  • Lunch.
  • Przerwy kawowe.
  • Materiały szkoleniowe.
  • Certyfikat.
  • Raport po szkoleniu.

masz pytania