Zdarza się, że przekonani o swojej wiedzy i umiejętnościach nie potrzebujemy pomocy innych w osiągnięciu sukcesu. Pewność siebie i wiara we własne umiejętności jest bardzo ważna. Czasem jednak trzeba zweryfikować własne przekonania, zwłaszcza gdy efekty naszej pracy nie spełniają zakładanych oczekiwań, a wyniki finansowe wciąż pozostają niesatysfakcjonujące.

W takiej sytuacji warto zasięgnąć rady z zewnątrz. Obiektywne i świeże spojrzenie osoby z zewnątrz na daną sprawę pozwala czasem odmienić całkowicie nasz punkt widzenia. To z kolei pozwala wyciągnąć nowe wnioski, czasem wykryć błędy, zidentyfikować problem, a końcowej fazie znaleźć lepsze rozwiązanie.

Jeszcze lepiej jest, gdy osoba z zewnątrz jest specjalistą z danej dziedziny. Wspólne rozmowy z naszym ekspertem mogą postawić Państwa biznes na nogi i przyczynić się do jego sukcesu.

 

DORADZTWO PERSONALNE

W ramach doradztwa personalnego:

ˇ projektowanie i wdrażanie kompleksowych systemów zarządzania zasobami ludzkimi:
ˇ projekty organizacji służb personalnych,
ˇ projekty podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi,
ˇ strategie zatrudnienia,

ˇ dobór kadr:
ˇ rekrutacja,
ˇ selekcja, ocena kandydatów do pracy,
ˇ konkursy na stanowiska kierownicze,
ˇ systemy adaptacji społeczno zawodowej,
ˇ systemy rezerwy kadrowej,

ˇ systemy oceniania:
ˇ oceny okresowe,
ˇ accessment centre,
ˇ przeprowadzanie oceny kadr i personelu (przeglądy kadrowe),

ˇ wartościowanie pracy:
ˇ analizy pracy (opisy stanowisk pracy, ocena wymagań kwalifikacyjnych na stanowiskach),
ˇ systemy wartościowania pracy w przedsiębiorstwach,
ˇ przeprowadzanie wartościowania pracy,

ˇ audyty kadrowe i analizy zatrudnienia: więcej
ˇ ocena struktury zatrudnienia,
ˇ ocena ruchliwości pracowniczej,
ˇ ocena kosztów zatrudnienia,
ˇ ocena efektywności i produktywności zatrudnienia,
ˇ ocena negatywnych zjawisk społecznych w przedsiębiorstwie,
ˇ badania ankietowe,
ˇ badanie nastrojów i klimatu społecznego załogi,

 

Więcej informacji:

883 701 636