Warsztaty z budowania zespołem są skierowane do osób na co dzień zarządzających zespołami pracowniczymi oraz dla tych, które pragną poznać zasady skutecznego realizowania stawianych celów i wpływania na grupę.

Szkolenie zweryfikuje twój styl zarządzania, jego mocne i słabe strony oraz pozwoli na zdobycie umiejętności skutecznej komunikacji ze współpracownikami.

Cel szkolenia

 

Celem warsztatów jest zdobycie nowych umiejętności w zakresie treningu umiejętności współpracy, budowania zespołu, skutecznej organizacji pracy zespołu, prezentacji uwarunkowań skutecznej współpracy, treningu umiejętności komunikowania się w kontaktach wewnętrznych i zewnętrznych, konstruktywnego przezwyciężania sytuacji trudnych i konfliktowych, metod grupowego rozwiązywania problemów. Zapoznanie uczestników z zasadami budowania i przewodzenia zespołem.

 

Program

 

 1. Efektywna komunikacja w zespole
  • Zasady skutecznej komunikacji
  • Reakcja na zastrzeżenia i krytykę
  • Ocena innych
  • Błędy w komunikowaniu się
  • Kompetencja społeczna i jej znaczenie w zarządzaniu
 2. Warunki efektywnej współpracy
  • Cechy efektywnego zespołu
  • Etapy rozwoju zespołu
  • Role grupowe
  • Nastawienie kooperacyjne i rywalizacyjne
 3. Konstruktywne przezwyciężanie sytuacji trudnych
  • Style rozwiązywania konfliktów
  • Style wywierania wpływu
  • Zachowanie asertywne
  • Radzenie sobie z emocjami – inteligencja emocjonalna
 4. Role i zadania lidera grupy
  • Rodzaje grup pracowniczych
  • Umiejętności lidera
  • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
  • Organizacja pracy grupowej
  • Diagnoza procesów zachodzących w grupie
  • Budowanie identyfikacja pracowników z celami przedsiębiorstwa
 5. Grupowe podejmowanie decyzji
  • Zjawiska charakteryzujące decyzje grupowe (przesunięcie ryzyka, odpowiedzialność, syndrom grupowego myślenia)
  • Motywowanie do efektywnej pracy grupowej
  • Organizacja grupowego podejmowania decyzji
  • Samoocena pracy grupy

 

Metodologia

 

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach maksymalnie 12 – 14 osobowych.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody aktywizujące:

Krótki wykład, ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, scenki.

 

Trener

ARArtur Rak

Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.

Więcej…

 

Co zawiera cena?

 • Indywidualne konsultacje po szkoleniu.
 • Lunch.
 • Przerwy kawowe.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat.
 • Raport po szkoleniu.

masz pytania