Analiza transakcyjna jest koncepcją osobowości oraz formą pracy z drugim człowiekiem nastawioną na zmianę i osobisty rozwój. Integruje dynamikę procesów mających miejsce wewnątrz naszej psychiki z zachowaniami, które prezentujemy relacjach z ludźmi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie zostało zaprojektowane głównie dla menedżerów chcących dokonać precyzyjnego wyboru narzędzi pozwalających na analizę i opis przedsiębiorstwa jako systemu oraz na wyznaczenie kierunku rozwoju firmy.

 

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z teorią Analizy Transakcyjnej oraz umożliwienie im nabycia umiejętności efektywnego jej zastosowania w zarządzaniu zespołami ludzi. Szkolenie to ułatwi uczestnikom rozumienie procesów komunikacyjnych występujących pomiędzy ludźmi i da możliwość aktywnego wpływania na przebieg zdarzeń, pozwoli im przewidywać zachowania, które następują po sobie w pewnych powtarzalnych cyklach.

 

 • Stany „JA”, czyli jak najlepiej poznać siebie i innych.
 • Transakcje, czyli sztuka komunikowania się z innymi.
 • Pozycje życiowe, czyli wartość jaką przypisujemy sobie i innym.
 • Skrypty życiowe. Ukryty plan działania w życiu i w pracy.
 • Strukturalizacja czasu, czyli sztuka spędzania czasu z innymi.
 • Gry psychologiczne.
 • Autodiagnoza

 

Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w grupach maksymalnie 12 – 14 osobowych.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

Metody aktywizujące:

Krótki wykład, ćwiczenia, wymiana doświadczeń, analizy przypadków, dyskusje kierowane, scenki.

 

ARArtur Rak

Dyplomowany trener biznesu – praktyk z 20 letnim stażem. Specjalista w zakresie zarządzania, sprzedaży, marketingu i rozwoju kompetencji osobistych. Związany zawodowo miedzy innymi z firmami: Wedel, Frito-Lay, Ferrero, Woseba, Ambra, Oceanic, Amplico Life, Thermoplast, Jelfa, AstraZeneca, GlaxoSmithKline.

Więcej…

 

Co zawiera cena?

 • Indywidualne konsultacje po szkoleniu.
 • Lunch.
 • Przerwy kawowe.
 • Materiały szkoleniowe.
 • Certyfikat.
 • Raport po szkoleniu.

masz pytania