Niepełnosprawni w pracy

Przez 24 grudnia 2009Artykuły

Autorem artykułu jest Mirek Nikolin

Sytuacja zawodowa osób niepełnosprawnych to duży problem polskiego rynku pracy. Osoby niepełnosprawne stanowią w Polsce ponad 11,8% społeczeństwa, jednak tylko co piąty niepełnosprawny znajduje zatrudnienie.
Poszukiwanie pracy przez osoby niepełnosprawne nie jest rzeczą łatwą. Mimo istotnych barier infrastrukturalnych, braku przystosowanych miejsc do pracy nadal podstawowym problemem, który trzeba rozwiązać by więcej niepełnosprawnych podejmowało aktywność zawodową jest zmiana nastawienia pracodawców do takich pracowników.

Niepełnosprawny pracownik postrzegany jest jako mniej efektywny i mniej wydajny, a także posiadający niższe kompetencje zawodowe. Tylko nieliczni pracodawcy zdają sobie sprawę, że niepełnosprawni pracownicy są niezwykle sumiennymi i zmotywowanymi do pracy osobami, często także przewyższają umiejętnościami innych pracowników. Dodatkowo bardziej doceniają pracę, którą udało im się zdobyć i starają się wykonywać ją jak najlepiej. Oferty pracy kierowane bezpośrednio do niepełnosprawnych pracowników są rzadkością.

W naszym społeczeństwie niestety wciąż istnieje stereotyp osoby niepełnosprawnej jako niepełnosprawnej w każdej dziedzinie życia łącznie z aktywnością zawodową. Ponieważ pracodawcy rzadko kiedy patrzą przychylnie na niepełnosprawnych kandydatów, często zdarza się, że osoby takie składając aplikacje do pracy starają się ukrywać swoją ułomność.

Tymczasem praca zawodowa dla osoby niepełnosprawnej jest nie tylko warunkiem utrzymania finansowej niezależności, ale przede wszystkim szansą na pełnoprawne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dużym ułatwieniem dla pracodawcy są korzyści finansowe płynące z zatrudniania osób niepełnosprawnych. Pracodawcy zatrudniający niepełnosprawnych otrzymują dofinansowanie wynagrodzeń dla pracowników. Do takich ulg należą: obniżenie obowiązkowych opłat na rzecz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub zwolnienie z nich, zwrot kosztów przystosowania miejsca do pracy osoby niepełnosprawnej, a także refundacja kosztów szkoleń.

Źródło: www.JobExpress.pl

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

RelatedPost

Join the discussion 2 komentarze

  • Emil pisze:

    No i właśnie ten stereotyp wizerunku osoby niepełnosprawnej w oczach innych pełnosprawnych to czysta paranoja – aj często się spotkałem z opinią o bardziej efektywnym pracowniku niepełnosprawnym i niż tym co mu nic nie dolega.

  • Gosia pisze:

    Osoby niepełnosprawne z większym zaangażowaniem wykonują swoją pracę i w wielu przypadkach są pracownikami o niebo lepszymi niż osoby zdrowe.

Dodaj komentarz