Magister ekonomii Wydział Zarządzania i Marketingu, specjalność: badania marketingowe. Pracował i zdobywał swoje doświadczenie przez 12 lat w wielu znanych i cenionych na rynku międzynarodowym korporacjach FMCG i branży farmaceutycznej (Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa, Philip Morris, PZ Cussons, Coca-Cola, Warner Lambert,). W swojej karierze zawodowej nauczył się jak osiągać wyznaczone cele w warunkach silnej konkurencji. Jest osobą bardzo kontaktową, lojalną i konsekwentną w wykonywaniu swojej pracy dzięki czemu nie jednokrotnie był za to nagradzany w pracy zawodowej. Inspiruje go filozofia pracy w której człowiek jest najważniejszym ogniwem, z realnymi celami, odpowiednim planem pracy i motywacją, nastawiony na osiągnięcie sukcesu. Dzięki odpowiednim kompetencją zespołu każda firma może zbudować pozycję lidera na rynku.

Doświadczenie trenerskie: Ponad 600 godzin szkoleniowych.