Nasza misja, to zawsze trzy kroki:

 

Odkrywamy potrzeby Naszych klientów.

Tworzymy właściwe rozwiązania.

Towarzyszymy w dążeniu do doskonałości.

 

Szczegółowa analiza potrzeb:

Ważnym elementem oferowanych przez nas szkoleń jest rzetelne przygotowanie trenerów do pracy z Twoim zespołem, co wiąże się z analizą potrzeb szkoleniowych. Poprosimy więc Cię o umożliwienie nam rozpoznania sytuacji wyjściowej.

Za Twoją zgodą trenerzy StepbyStep chętnie:

  • skontaktują się z wybranymi uczestnikami szkolenia, z ich zwierzchnikami, by przeprowadzić pogłębiony wywiad,
  • w razie niemożności zebrania informacji w bezpośrednich rozmowach, przygotują ankiety tematyczne, diagnozujące obecny poziom zaistniałych problemów oraz przyszłe obszary pracy,
  • przeprowadzą obserwację pracowników w warunkach ich codziennej pracy (na tym etapie diagnoza może odbywać się w sposób jawny, lub incognito),
  • za pomocą socjotechnik zdiagnozują sytuację w zespole,
  • przeprowadzą testy wiedzy wśród uczestników szkolenia.

Dobór metod analizy potrzeb zależy od sytuacji w Twojej firmie i tematyki szkolenia. Powyższa procedura gwarantuje, iż Twoi pracownicy biorący udział w szkoleniach będą uczestniczyć w zadaniach i symulacjach odnoszących się do rzeczywistych przykładów z ich życia zawodowego.

Etap realizacji:

Dzięki wnikliwej analizie sytuacji i zebranym wcześniej informacjom, przygotowany dla Ciebie program szkoleń będzie zawierał rozwiązania stworzone specjalnie dla Ciebie – na miarę Twoich potrzeb i oczekiwań. Pozwoli on realizować cele, jakie stawiasz przed swoim zespołem.

Szkolenie jest aktywnym treningiem opartym na symulacjach, grach diagnostycznych i edukacyjnych, inscenizowanych scenkach, prezentacjach uczestników, testach i zadaniach. Dzięki takiej konstrukcji trening aktywizuje uczestników i mobilizuje ich do wytężonego działania.

Szkolenie i materiały szkoleniowe obejmują zarówno wiedzę praktyczną, popartą doświadczeniem, jak też kierunkową wiedzę merytoryczną. Dzięki temu Twoi pracownicy otrzymają przekrój dobrych praktyk i będą potrafili z nich skorzystać na co dzień.

Uczestnicy szkolenia na bieżąco otrzymują informacje zwrotne dotyczące swojej pracy. Wiedzą, co wykonują dobrze i co powinni poprawić. Wiedzą również, jak poprawić poszczególne ćwiczenia.

Współpraca po szkoleniowa:

Każdy z uczestników szkoleń może konsultować się z trenerami po szkoleniu, ilekroć będzie potrzebował dodatkowych informacji, wiedzy czy wsparcia.

Również zwierzchnik szkolonego zespołu może liczyć na pomoc i wsparcie trenerów pracujących ze szkolonymi pracownikami.

W ciągu 6 miesięcy po szkoleniu nasi trenerzy będą kontaktować się z Twoimi pracownikami i oszacują, w jakim stopniu wdrożyli oni planowane zmiany. W trakcie takich rozmów uczestnicy dzielą się najczęściej z nami problemami, jakie mają ze swoimi podwładnymi, klientami, współpracownikami i in. Oczywiście jesteśmy otwarci na pomoc, by rozwiązać bieżący problem. Nasi trenerzy pochwalą tych uczestników szkoleń, którzy poczynili postępy, utwierdzą w działaniu tych, którzy wykazują determinację do wdrażania pozytywnych zmian w życie oraz nakierują tych, którzy będą potrzebować pomocy.

 


 

Cele biznesowe naszych Klientów wspieramy poprzez realizację projektów szkoleniowych zgodnie z metodologią STEP.


S- Specjalizacja

Osoby zaangażowane w realizację projektów  StepbyStep to praktycy, których doświadczenie stanowi gwarancję efektywnej realizacji projektów szkoleniowych i doradczych.

 

 

T– Technika

Kładziemy duży nacisk na relacje po to, by na każdym etapie realizowanego projektu zaangażowane były kluczowe dla jego powodzenia osoby. Współtworzeniu programów szkoleniowych to gwarancja stworzenia programu optymalnie odpowiadającego potrzebom organizacji. Proces doskonalenia w ramach szkoleń STEP jest silnie ukierunkowany na kształcenie kompetencji użytecznych bezpośrednio w codziennych sytuacjach zawodowych uczestników.

E– Ewaluacja

Każdy realizowany przez naszą firmę projekt szkoleniowy podlega ewaluacji, opartej na koncepcji Kirkpatricka. Wykorzystujemy formularze ewaluacji szkolenia, testy wiedzy i kompetencji, arkusze obserwacyjne. Poprzez wielowymiarową ocenę efektów szkolenia, umożliwiamy ukierunkowanie dalszego rozwoju kompetencji uczestników. Bieżąca ocena realizowanych projektów staje się również podstawą do wyznaczenia kierunków rozwoju naszej firmy i doskonalenia programów szkoleniowych

P– Profesjonalizm

 

Dbamy o najwyższy standard świadczonych usług i pracy trenerskiej.