Zapraszamy Państwa na Studia PodyplomoweZarządzanie kapitałem intelektualnym” dofinansowane z EFS w 80% (zostało tylko 5 miejsc w Szczecinie i 4 miejsca w Gorzowie Wlkp.), które będą realizowane w terminie od marca czerwca 2012r. na Uniwersytecie Szczecińskim.

Wielopłaszczyznowe trendy wpływające współcześnie na procesy gospodarcze (związane ze zmianami demograficznymi, technologicznymi, edukacyjnymi czy globalizacją gospodarki) zmuszają pracowników do budowania przez nich intelektualnego potencjału, dążenia do ciągłego doskonalenia oraz tworzenia przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Studia podyplomowe odpowiadają na zapotrzebowanie pracowników, zainteresowanych własnym rozwojem zawodowym i osobistym.

Proponujemy Państwu ciekawy program Studiów, zawierający dużą dawkę wiedzy z zakresu kapitału ludzkiego, budowania w organizacji kapitału intelektualnego, tworzenia organizacji uczącej się i inteligentnej
oraz szkolenia miękkie z zakresu psychologii biznesu (które pozwolą m.in. na rozwijanie umiejętności interpersonalnych, relacji z klientem czy zarządzania czasem).

Zajęcia będą intensywnie zaplanowane tylko w soboty i niedziele.

Rejestracja oraz więcej informacji na stronie:

http://www.wiedza.eduportal.pl/Kierunki.aspx


Program szkolenia – dokument.pdf

dodatkowe informacje:

Karolina Leśniańska

Specjalista ds. obsługi studiów

mail: efs@wneiz.pl

tel.:   +48 91 444 18 08

tel.:   +48 91 444 21 55

BIURO PROJEKTU „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI TO NAJWIĘKSZY KAPITAŁ – STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTW”

Zajęcia mają zarówno charakter wykładów i ćwiczeń, jak i zajęć warsztatowych, na których słuchacze będą mogli zdobyć wiedzę praktyczną i umiejętności z zakresu psychologii biznesu.

Adresaci Studiów to:

kadra menedżerska wszystkich szczebli oraz pracownicy korporacji, dużych, średnich i małych firm (szykujący się do awansu w hierarchii).

Słuchaczami studiów mogą być absolwenci szkół wyższych dowolnego kierunku.

Program:
Koncepcja kapitału intelektualnego.
Zarządzanie kapitałem ludzkim.
Kształtowanie zasobów niematerialnych w przedsiębiorstwie.
Zasoby partnerskie i klienckie w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.
Zarządzanie innowacjami.
Modele mierzenia wartości kapitału intelektualnego.
System motywacyjny w organizacji.
Teoria i praktyka zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie.
Organizacja ucząca się i organizacja inteligentna jako nowoczesne koncepcje zarządzania.
Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie.
Zarządzanie czasem.
Zarządzanie przez cele.
Kształtowanie profesjonalnych kontaktów z klientami.
Komunikacja interpersonalna.
Różnice kulturowe w biznesie międzynarodowym.
Negocjacje w biznesie.
Konflikt w organizacji.
Reakcja na stres i sposoby jego eliminowania.
Rola w grupie i budowanie zespołów.
Rozwijanie kreatywności w biznesie.


Kierownik Studiów Podyplomowych „Zarządzanie kapitałem intelektualnym”
dr Barbara Czerniachowicz
Uniwersytet Szczeciński
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Instytut Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
ul. Mickiewicza 69
71-307 Szczecin

 

 
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Uniwersytet Szczeciński

ul. Mickiewicza 64

71-101 Szczecin

Projekt jest realizowany przez Uniwersytet Szczeciński  w partnerstwie z COMBIDATA Poland sp. z o. o. w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach – projekty konkursowe

Projekt  „WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI TO NAJWIĘKSZY KAPITAŁ – STUDIA PODYPLOMOWE DLA PRACOWNIKÓW  PRZEDSIĘBIORSTW”

jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego