Będzie dyscyplinarka za odmowę podjęcia szkolenia

Przez 19 grudnia 2009Wiadomości

Sejm rozpoczął już pracę nad nowelizacją kodeksu pracy. Wiele zmian będzie dotyczyło m. in. szkoleń pracowników. Pracownicy będą mieli mniej czasu na przygotowanie się do egzaminów, a za odmowę podjęcia szkolenia dostaną dyscyplinarkę. To tylko niektóre zmiany, jakie szykuje Sejm – informuje w dzisiejszym wydaniu ”Rzeczpospolita”.

”Nowe przepisy muszą być szybko gotowe, tak by weszły w życie jeszcze przed 10 kwietnia 2010 r. Wtedy dotychczasowe regulacje stracą moc zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. K 28/08). W myśl projektu przygotowanego przez senatorów, gdy umowa szkoleniowa zostanie zawarta na wniosek pracownika, firma nie będzie musiała udzielać mu żadnych urlopów czy świadczeń poza tymi, jakie obie strony ze sobą wynegocjowały. Senacki projekt nie zawiera także zapisów ograniczających okres odrabiania szkolenia przez pracownika” – czytamy w ”Rzeczpospolitej”.

”Projekt przygotowany w MPiPS przewiduje wprowadzenie obowiązku podjęcia szkolenia wskazanego przez firmę. Odmowa pracownika będzie mogła zaś stanowić podstawę do zwolnienia dyscyplinarnego. Oczywiście pod warunkiem, że kurs dotyczy rozwinięcia aktualnych lub zdobycia oczekiwanych kwalifikacji pracownika. Firma nie będzie mogła więc obowiązkowo wysłać księgowej na kurs jazdy wózkiem widłowym” – czytamy dalej.

”Związkowcy uważają, że oba projekty są niekorzystne dla pracowników, gdyż skracają przysługujący im obecnie urlop szkoleniowy. Podkreślają, że Trybunał zakwestionował obecne przepisy z przyczyn technicznych (kodeks pracy nie zawierał wystarczająco szczegółowej delegacji do wydania rozporządzenia). Nowelizacje idą jednak znacznie dalej niż zwykłe przystosowanie kodeksu do wyroku Trybunału z 31 marca 2009 r. Na planowanym na początek stycznia spotkaniu Komisji Trójstronnej zapowiada się więc gorący spór między związkowcami a przedstawicielami pracodawców” – dodaje ”Rzeczpospolita”.

Wiele przepisów zawartych w kodeksie pracy wymaga zmiany. Chodzi m. in. o regulacje dotyczące czasu pracy, czy urlopów pracowniczych. Rząd może nam jednak zgotować zmiany na gorsze. Dotyczy to zarówno pracowników, jak i pracodawców. Ważne są więc konsultacje obu stron i wypracowanie wspólnego stanowiska.

Więcej informacji na ten temat czytaj w ”Rzeczpospolitej”, w artykule Mateusza Rzemka pt. ”Szkolenia po zmianach będą mniej korzystne”.

Źródło: www.bankier.pl

RelatedPost